O NAS

Geneza powstania Instytutu Urządzeń Ekstrakcyjnych IUE rozpoczyna się powołaniem nieformalnego konsorcjum naukowego w skład, którego wchodzili:

UE Grant sp. z o.o. – brokerzy technologii/doradcy
Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego – jednostka naukowa

Współpraca ww. podmiotów przyczyniła się do zarejestrowania spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym,  poszerzeniem składu konsorcjum o dwie jednostki naukowe: SGGW i IUNG-PIB oraz realizacją projektu pt „Opracowanie technologii przetwarzania produktów przemysłu rolno-spożywczego oraz odpadów poprodukcyjnych przetwórstwa produktów rolno-spożywczych opartej na metodzie ekstrakcji nadkrytycznej, prowadzonej w mobilnej, ultralekkiej i wytrzymałej instalacji”.

Instytut Urządzeń Ekstrakcyjnych sp. z o.o. (IUE) prowadzi działalność przede wszystkim w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie różnych nauk.

IUE integruje środowiska naukowe, przemysłowe i produkcyjne w celach nowych opracowań technologii, know how, produktów.

IUE świadczy usługi w zakresie doradztwa technologicznego i brokerów technologii.

dyplom Genewa

Dyplom Geneva

Dyplom Kualalumpur

Dyplom Kualalumpur

Dyplom Czechy

Dyplom Czechy